Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Luvan myöntäminen siistijän toimen täyttämiseen

PADDno-2020-75

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Siivoustyön ohjaaja Helena Väärälä on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan anomuksen: "Anomme kunnanhallitukselta täyttölupaa uimahallin osa-aikaisen 4h/pv siistijän toimea varten.

Siistijöistä yksi on poistunut työvahvuudesta ja keskinäisten siirtojen kautta jää osa-aikainen työ vaille työntekijää. (Siivousmitoitus on 8,5 henkilölle).

Täyttölupaa haemme alkavaksi 1.4.2020, koska uuden työntekijän tulee olla perehtymässä työtehtäviinsä kokeneen siistijän ohjauksella.

Kiinteistönä (uimahalli) vaatii siistijältä tietoisuutta kosteantilan siivoukseen ja osaamista mm. pesuaineiden käytöstä."

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus myöntää luvan siistijän osa-aikaisen toimen täyttämiseen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.