Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lupa erityisopettajan viran täyttämiseen

PADDno-2020-74

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen yhtenäiskoulussa on ollut täytettynä lukuvuodeksi 2019 – 2020 perusopetuksen erityisopettajan virka. Tehtävä on laaja-alainen erityisopettaja, jonka sijoituspaikka on Pappilanmäen koulu. Virka oli auki vakituista täyttämistä varten keväällä 2019 ja se täytettiin kelpoisten hakijoiden puuttuessa lukuvuodeksi.

Rehtori Kari Miettinen anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa 1.8.2020 alkaen Padasjoen yhtenäiskoulun perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan virkaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus myöntää luvan erityisopettajan viran vakinaiseen täyttämiseen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.