Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Leimikon myyminen

PADDno-2020-62

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunnan myynnissä olevaan leimikkoon tuli määräaikaan mennessä tarjouksia kuusi kappaletta, joista UPM:n, Koskitukin ja Metsä Groupin tarjoukset koskivat koko leimikkoa. Versowoodin tarjous koski uudishakkuita ja Biowatti sekä Mhy:n korjuupalvelu tarjosivat harvennushakkuista omilla tarjouksillaan. 

Korkein tarjous tuli Upm:ltä, 521.609,30 euroa. Vertailu on pykälän liitteenä.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää liitteenä olevaan vertailuun perustuen myydä leimikon Upm:lle hintaan 521.609,30 euroa.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.