Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kuituverkon hinnoittelu

PADDno-2020-73

Valmistelija

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen valokuitukaapeliverkko muuttuu 1.3.2020 avoimeksi verkoksi ja samalla valokuituverkon liittymien hinnoittelu muuttuu.  Valokuituverkon rakentamisen yhteydessä ei ole määritelty yleisiä ehtoja liittymiselle, mikä on hyvä tehdä verkon hinnoittelumuutosten yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

  1. Valokuituliittymän kaivuuta voidaan tehdä liittymää kohden 300 metriä, yli menevästä kaivuusta veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
  2. Valokuituliittymän liittymismaksu voidaan maksaa tasaosissa 24 kuukauden aikana. Maksuun ei lisätä muita kustannuksia. Mikäli asiakas haluaa vielä pidemmän maksuajan, voidaan siitä neuvotella ja tällöin maksuihin lisätään kohtuulliset korkokulut ja toimitusmaksu.
  3. Valokuituliittymä voidaan siirtää valokuituliittymän haltijan muuttaessa Padasjoen kunnan alueella ilman uutta liittymismaksua, mutta tällöin laskutetaan liittymän siirrosta aiheutuneet kulut uuden liittymän kaivuukulujen osalta.
  4. Oikeuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan ja päättämään operaattorien kanssa kunnan laajakaista valokuituverkkoon liittyvistä vuokrauksista kunnan ja operaattorien välillä. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Laskutus