Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Käyttöoikeudet Enni Idin taiteeseen

PADDno-2020-76

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunta on pyytänyt Lions Club Padasjoki ry:ltä käyttöoikeuksia Enni Idin taiteeseen myynti, markkinointi ja brändikäyttöön. Kunnan tarkoituksena on säilyttää ja viedä eteenpäin Enni idin kulttuuriperintöä merkittävänä padasjokelaisena taileilijana. 

Yhdistys päätti kokouksessaan 9.1.2020, jossa kunnanjohtaja asiaa esitteli,  myöntää kunnalle anotun käyttöoikeuden. Lisäksi yhdistys päätti antaa kunnalle luvan edetä kaupallisten asioiden selvityksessä. Yhdistyksen pöytäkirjassa todetaan, että "kaupallisiin asioihin liittyy avoimia kysymyksiä, joita tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa, jolloin tehdään varsinainen sopimus kaupallisen käytön käyttöoikeudesta, mikäli toimintamalli ja kaupallisen käytön laajuus sitä edellyttää."  

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.