Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Yhtiökokousedustajan valinta Kuntarahoituksen yhtiökokoukseen

PADDno-2020-105

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kuntarahoituksen yhtiökokous järjestetään 25.3.2020 Helsingissä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää Padasjoen kunnan edustajan Kuntarahoituksen yhtiökokoukseen. 

Päätös

Kunnan edustajaksi yhtiökokoukseen nimettiin Petri Koivula ja varalle Kristiina Laakso.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).