Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 LISÄPYKÄLÄ: Teknisen johtajan vaali (lisäpykälä)

PADDno-2020-112

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Padasjoen kunnan teknisen johtajan virka oli haettavana 12.3.2020 mennessä. Koulutusvaatimuksena on vähintään insinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta teknisen toimen suunnittelu-, valvonta- ja johtamistehtävistä. 

Määräaikaan mennessä virkaa haki 14 henkilöä, joiden hakemukset on toimitettu kunnanhallitukselle sähköpostitse.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus valitsee teknisen johtajan virkaa hakeneista haastatteluihin kutsuttavat. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt. 

Liukko Jyri

Kaikkonen Ari-Pekka

Komsi Jari

Närvänen Jari

Koukka Salla  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).