Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Lyhytaikaisen lainan myöntäminen Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:lle

PADDno-2020-311

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Hämeen ELY-keskus on 26.6.2020 tehnyt päätöksen, jolla se myöntää 64.000 euron tuen "Retkitiedot näkyviin ja hyötykäyttöön" -hankkeelle, joka käynnistyi 15.9.2020. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa reittisivusto, jonka avulla voidaan parantaa alueen luontomatkailukohteiden ja palvelujen näkyvyyttä ja hyödyntämistä. Hankkeen projektipäällikkö Heidi Painilainen esittää, että Padasjoen kunta myöntäisi hankkeen alkuvaiheessa väliaikaista rahoituksta hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Rahoitustarve on 7000 euroa. Väliaikaisrahoitus maksetaan takaisin heti, kun hankerahaa tuloutuu tilille. Hankerahoitusta myönnetään yhdistykselle toteutuneiden kustannusten mukaan.

Anomus ja hankesuunnitelma ovat liitteinä.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Kunnanhallitus myöntää Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:lle 7000 euron väliaikaisrahoituksen "Retkitiedot näkyviin ja hyötykäyttöön" -hankkeeseen seuraavin ehdoin:

1. Velkakirjan allekirjoittavat yhdistyksen viralliset allekirjoittajat ja 

2. Yhdistys maksaa lainaa takaisin kunnalle sitä mukaa, kun ELY-keskus maksaa tukea yhdistykselle. Viimeistään laina on maksettava takaisin 28.2.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Petri Koivula ilmoitti esteellisyydestään asian käsittelyyn yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja poistui kokouksesta sen käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi Kristiina Laakso.