Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Lausunnon antaminen vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta ympärivuotiseksi asuinkiinteistöksi

PADDno-2020-313

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kiinteistön 576-410-3-713 omistaja anoo rakennus- ja ympäristölautakunnalta poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen ympärivuotiseksi asuinkiinteistöksi.  Rakennuspaikka sijaitsee Virmailan saaressa, osoitteessa Kalamajojentie 88. Asunto on vuonna 2007 rakennettu vastaamaan omakotitalon rakennusvaatimuksia. Alueella on oikeusvaikutteinen Päijänteen ranta-alueiden yleiskaava.  Liitteinä ovat alueen kartta ja asemapiirros. 

Rakennustarkastaja pyytää kunnanhallituksen lausuntoa asiasta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan puoltavansa selosteosassa mainittua poikkeamishakemusta. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.