Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 LISÄPYKÄLÄ: Padasjoen viiriä suunnittelevan toimikunnan nimeäminen (lisäpykälä)

PADDno-2020-307

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Silja Savola on valtuustossa esittänyt, että Padasjoelle suunniteltaisiin oma viiri. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus nimeää toimikunnan asiaa valmistelemaan. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Antti Räsäsen esityksestä siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.