Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 LISÄPYKÄLÄ: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020 (lisäpykälä)

PADDno-2020-314

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b §: verotulojen viivästymisestä aiheutuva määräaikainen korvaus. Lakia on muutettu siten, että pykälässä tarkoitettujen korvausten määrä vastaa verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvaa verotulojen viivästymistä. Lain muutos on tullut voimaan 5.10.2020. Liitteenä olevalla muutospäätöksellä oikaistaan valtiovarainministeriön 7.5.2020 tekemän muutospäätöksen korvausmäärät vastaamaan verotulojen viivästymistä. 

Lain 36 b §:n mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättynä maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustamuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuosina 2021 ja 2022.  

Padasjoen kunnalle 5.10.2020 tehdyllä muutospäätöksellä maksettava korvaus on 52.020 euroa.   Päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus tyytyy selosteosassa esitettyyn valtiovarainministeriön muutospäätökseen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.