Vireillä oleva maa-aines lupa / Suppula Marko Harju-Paavo,576-409-4-36

Kuulutusaika

7.5.2020 - 8.6.2020

Kuulutus

Suppula Marko hakee Padasjoen kunnalta maa-aineslupaa Maakesken kylässä sijaitsevalle tilalle Harju-Paavo, 576-409-4-36. Ottamisalueen hyötypinta-ala on 1,06 hehtaaria, otettavan maa-aineksen määrä noin 30 000 kiintokuutiometriä ja ottamisaika 10 vuotta. Otto-alue ei sijaitse pohjavesialueella.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.5.–8.6.2020 tämän kuulutuksen liitteenä ja Kuntalassa Kellosalmentie 20, hakemusasiakirjoihin tutustumisesta tulee sopia etukäteen rakennustarkastajan tai hallintosihteerin kanssa.

Muistutuksen antamiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä lupahakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 8.6.2020 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@padasjoki.fi tai postitse Rakennus- ja ympäristölautakunta Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki. Muistutuksessa tai mielipiteessä tulee mainita asian diaarinumero 2020-152

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Lauri Pasanen, p. 040 035 5719 tai hallintosihteeri Pia Mustisto p. 044 720 2011 sähköpostitse etunimi.sukunimi@padasjoki.fi

Padasjoki 6.5.2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta