Tornimäen tuulivoimahanke ympäristövaikutusten arviointiohjelma YVA

Kuulutusaika

9.6.2022 - 31.7.2022

Kuulutus

Liitteessä Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen kuulutus HAMELY/1002/2022
TORNIMÄEN TUULIVOIMAHANKE, PADASJOKI, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA