Kuulutus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

Kuulutusaika

15.12.2023 - 17.6.2024

Kuulutus

Hämeen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Osa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen kunnista kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja osassa kuntia on alueita molemmilla vesienhoitoalueilla. Oheisessa liitetaulukossa (liite 1) on esitetty kunnittain, millä vesienhoitoalueella kyseinen kunta sijaitsee.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Hämeen ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame