Kuulutus tulvariskialueet

Kuulutusaika

15.3.2024 - 17.6.2024

Kuulutus

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää saattamaan oheisen kuulutuksen kunnan verkkosivuilla kuulutettavaksi niin kuin kunnallisista kuulutuksista on säädetty. Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.vesi.fi/trh sivuilla 15.3.2024 alkaen. Kuulutus on pidettävä kunnan virallisella internet-sivulla 15.3.2024–17.6.2024.

 

Kuulutus ja kuulemisasiakirjat julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame viimeistään 15.3.2024. Kuulemisasiakirja on laadittu erikseen Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueille.

 

Kuulemiseen liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla www.vesi.fi/trh 15.3.2024 alkaen. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta, maakunta, vesistö- tai merialuehaulla.

 

Kuulemisasiakirjoja ovat:

- Ehdotus Kanta-Hämeen maakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi vuosille 2024–2030

- Ehdotus Päijät-Hämeen maakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi vuosille 2024–2030

- Valtakunnallinen kuulemisasiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta, lähtökohdista ja tavoitteista

 

Tausta-asiakirjoja ovat:

- Tulvariskien alustavan arvioinnin digitaaliset tausta-asiakirjat Hämeen maakuntien vesistöalueilla (saatavilla verkkosivuilla www.vesi.fi/trh)