Kuulutus kahden maisematyöluvan vireilletulosta

Kuulutusaika

7.10.2021 - 21.10.2021

Kuulutus

Kiinteistön omistaja hakee maisematyölupaa päätehakkuille kiinteistölle 576-406-2-56. Kiinteistö sijaitsee Kaukelan ranta-asemakaava alueella, Lehtirinteen tiellä.

 

Kiinteistön omistaja hakee maisematyölupaa avohakkuille ja harvennukselle kiinteistölle 576-405-1-294. Kiinteistö sijaitsee Majaniemen ranta-asemakaava alueella, Vehkakylän tiellä

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7 - 21.10.2021 ja niihin tutustumisesta tulee sopia hallintosihteeri Pia Mustiston kanssa, sähköposti pia.mustisto@padasjoki.fi tai puhelin 044 720 2011.

MRL 133 §:n mukaisilla naapureilla on mahdollisuus lausua mielipide maisematyölupahakemuksen johdosta. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kirjallisesti ennen nähtävillä olon päättymistä Padasjoen kunnan rakennusvalvontaan, Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki.                  

 

Padasjoki 4.10.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta