Ilmoitus eläinsuojista YSL 115 a §

Kuulutusaika

24.9.2021 - 24.10.2021

Kuulutus

Kuulutus Eläinsuojien ilmoituksesta

Ilmoittaja: Liisa Ahola

Asia: Liisa Ahola on toimittanut kunnan ympäristöviranomaiselle ilmoituksen eläinsuojista (YSL 115 a§). Ilmoituksen mukaan parsinavettaa laajennetaan ja muutetaan robottipihatoksi, eläinmäärä kasvaa 18 lehmällä ja samalla rakennetaan uusi lietesäiliö ja laakasiilo. Pienimuotoisella laajennuksella saadaan eläimille ja ihmisille paremmat olosuhteet ja saadaan peltoviljelyyn varmuutta lisätilalla lietesäiliöön ja laakasiiloon.

Asiakirjojen nähtävillä olo: Ilmoituksen asiakirjat pidetään nähtävillä kunnan verkkosivuilla kuulutusajan 24.9.-24.10.2021 Muistutukset ja mielipiteet: Ympäristöviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia ilmoitusmenettelyn johdosta. Muistutuksista tulee ilmetä muistuttajan nimi ja yhteystiedot. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnan ympäristöviranomaiselle osoitettuna sähköisesti maria.virtanen@padasjoki.fi tai kirjeitse osoitteella Rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 35, 17501 Padasjoki. Muistutukset tulee toimittaa 24.10.2021 mennessä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta