Tekninenlautakunta, kokous 6.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Teknisen lautakunnan toteuma neljännesvuosittain

PADDno-2019-125

Valmistelija

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että toimialojen ja tulosyksiköiden tulee seurata toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista sekä raportoida toteutuneesta lautakunnalle.
Lautakunnat raportoivat euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden totetumisesta kunnanhallitukselle kolman kuukauden välein.

Teknisen lautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 1.1. - 30.9.2019 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Lautakunta merkitsee talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Käsitellyt asiat