Tekninenlautakunta, kokous 6.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Koskela Pekka ja Pykälistö Kirsi

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Rajala ja Pekka Koskela.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).