Tekninenlautakunta, kokous 6.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kameravalvonta

PADDno-2019-31

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Perustelut

Viria Oy on laatinut tarjouksen (LIITE )  Padasjoen kunnan keskeisille kiinteistöille kameravalvonnan hallittuun luomiseen. Tarjouksessa esitetyssä mallissa yksiköiden (esim. koulut) omat ja erilliseset järjestelmät korvataan yhdellä keskitetyllä järjestelmällä, jonka valvonta ja katsomisoikeudet ovat nk. selainpohjaisia. Myös tideontallennus on nk. pilvipalvelu eikä se täten rasita kunnan muita ATK-tallennintiloja/järjestelmiä eikä tiedonsiirtoa. Kamerat varusteineen ja tarvikkeineen on jo valmiiksi kilpailutettu KL-kuntahankintojen toimesta (LIITE 60). Tarjouksessa esitetään myös huoltopalvelu (LIITE 76) hintatietoineen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Lautakunta hyväksyy VIria Oy:n tarjouksen liitteiden 1, 60 ja 76 mukaisesti kuukausierällä 1896,95 (ALV 0 %) sekä kertaluonteiset käyttöönottomaksut liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Räsänen on hallintosäännön 39 §:n nojalla päättänyt asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus voi tehdä uuden päätöksen, pysyttää lautakunnan tekemän päätöksen, kumota sen, muuttaa sitä tai palauttaa asian teknisen lautakunnan päätettäväksi.

Viria Oy:n edustajat sekä tekninen johtaja saapuvat kunnanhallitukseen selostamaan asiaa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää asiasta kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että uimahalliin voidaan kamerat hankkia välittömästi, mikali se on välttämätöntä. Muilta osin asia palautetaan tekniselle lautakunnalle. 

Valmistelija

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus palautti Kamerapalvelujen hankinnan takaisin teknisen lautakunnan valmisteluun. Aiemmin käsittelyssä ollut Viria Oy:n tarjous on ollut Kuntahankintojen mukainen ja Padasjoen kunta on mukana Kuntaliiton Kuntahankinnoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaran tai palvelun tuuottajat on kilpailutettu Kuntahankintojen toimesta julkisena kilpailutuksena, johon kaikilla yrittäjillä on ollut mahdollisuus tehdä tarjous. Valintapäätös sitoo kaikkia Kuntahankinnoissa mukana olevia kuntia ja tästä poikkeamista valvoo Kuntahankinnat-organisaatio. Toimittajaksi valitulla on oikeus korvauksiin toisin toimittaessa.

Kl Kuntahankinnat on yhdistynyt valtion omistaman Hansel Oyn kanssa ja aloittanut toimintansa 1.9.2019. Hansel Oyn uusien sopimusten tekemisessä ja niiden kestossa on eroavaisuutta Kl Kuntahankintojen sopimuksiin joten tilanteen selkeytymiseksi on otettava nk. lisäaika.

Samalla kameroiden määrästä ja sijainnista tehdään perusteellisempi selvitys. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta päättää jättää Kameravalvonta-asian pöydälle ja koota lisäselvityksiä asian jatkokäsittelyä varten. Selvityksen aikana ei uusia kamerahankintoja tai palvelusopimuksia tehdä. Korjauksia tehdään lisäselvitysten aikana vain aivan välttämättömimpiin kohteisiin. Lisäselvityksiin esitetään aikaa vuoden loppuun asti. Asia tulee uudelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn ensi vuoden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).