Tekninenlautakunta, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.