Tekninenlautakunta, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kankaantien katusuunnitelma

PADDno-2019-50

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 § 118 päättänyt että

Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi katusuunnitelman laatimisen Kankaantielle valtuuston 7.11.2016 hyväksymän asemakaavan mukaisesti. Mikäli suunnitelma valmistuttuaan sitä edellyttää, tullaan istutuksia siirtämään. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Tilataan Kankaantien katusuunnitelma Ramboll Finland Oy:ltä joka parhaillaan laatii Mainiemen-Laivarannan asemakaavaa ja tulevaisuudessa katusuunnitelmaa kaavoitus alueelle. Kankaantie sijaitsee nyt kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä, näin  katusuunnitelmat olisivat yhtenevät ja asiantuntijoiden selvitykset hyödynnettävissä molempiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus