Tekninenlautakunta, kokous 4.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kameravalvonta

PADDno-2019-31

Valmistelija

  • Juha-Pekka Ristola, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Perustelut

Viria Oy on laatinut tarjouksen (LIITE )  Padasjoen kunnan keskeisille kiinteistöille kameravalvonnan hallittuun luomiseen. Tarjouksessa esitetyssä mallissa yksiköiden (esim. koulut) omat ja erilliseset järjestelmät korvataan yhdellä keskitetyllä järjestelmällä, jonka valvonta ja katsomisoikeudet ovat nk. selainpohjaisia. Myös tideontallennus on nk. pilvipalvelu eikä se täten rasita kunnan muita ATK-tallennintiloja/järjestelmiä eikä tiedonsiirtoa. Kamerat varusteineen ja tarvikkeineen on jo valmiiksi kilpailutettu KL-kuntahankintojen toimesta (LIITE 60). Tarjouksessa esitetään myös huoltopalvelu (LIITE 76) hintatietoineen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Lautakunta hyväksyy VIria Oy:n tarjouksen liitteiden 1, 60 ja 76 mukaisesti kuukausierällä 1896,95 (ALV 0 %) sekä kertaluonteiset käyttöönottomaksut liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistystoimi