Tekninenlautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sataman venepaikkojen hinnoittelu 2020

PADDno-2019-80

Valmistelija

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Perustelut

Satamayrittäjän tulee toimittaa vuosittain tekniselle lautakunnalle kirjallisesti kausipaikkahintaluettelo 15.9. mennessä.

Satamayrittäjä  on toimittanut tekniselle lautakunnalle esityksen kausipaikkojen hinnoista vuodelle 2020.

Hintoja korotetaan elinkustannusindeksiä vastaavasti vuosittain. Mikäli pisteluku on alempi, kausipaikkahintaa ei kuitenkaan alenneta. (2019:08=1973, 2018:08=1951, korotus 1,01%)

Hinnaston hinnat sis. alv. 24%.

 

Kausipaikkatyypit

 

ranta

 

0  

(max koko 2,0 x 5,0m)

 

1

(max koko 2,2 x 6,0m)

 

2

(max koko 2,5 x 7,5m)

 

3

(max koko 3,0 x 9,0m)

 

4

(max koko 3,5 x 11,0m)

 

5

(max koko 4,0 x 12,5m)

Kausipaikan hinta/veneilykausi

67,-

226,-

277,-

339,-

400,-

461,-

513,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Lautakunta hyväksyy kausipaikkahinnoittelun 2020 taulukon mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kh