Tekninenlautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pekka Koskela ja Pirkko Nikkarikoski

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Nikkarikoski ja Suvi Ahola.