Tekninenlautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.