Sivistyslautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vuosisuunnitelmat peruskoulu ja lukio

PADDno-2019-45

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi
  • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi
  • Minna Myllykangas, varhaiskasvatusjohtaja, minna.myllykangas@padasjoki.fi

Perustelut

Kunkin lukuvuoden työn suunnittelua varten opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetusasetuksen 9 §:ssä tarkoitettu opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma. Suunnitelmassa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muusta tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Kullasvuoren koulun, Pappilanmäen koulun sekä lukion lukuvuoden 2019 - 2020 työsuunnitelmat esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta hyväksyy lukuvuoden 2019 - 2020 työsuunnitelmat.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.