Sivistyslautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Sivistystoimen talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.6.2019

PADDno-2019-40

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että toimialojen ja tulosyksiköiden tulee seurata toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista sekä raportoida toteutuneesta lautakunnalle. Lautakunnat raportoivat euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallitukselle kolmen kuukauden välein. Sivistyslautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 01.01. - 30.6.2019 on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta merkitsee talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen hyväksyttynä tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.