Sivistyslautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelma

PADDno-2019-36

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai edellisenä vuonna suorittaneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteen koulutukseen tai tarvitsevat lisäaikaa urasuunnitteluunsa. Lisäopetuksen toteuttamisessa hyödynnetään yhteistyökumppaneita. Opetuksen tavoitteet etenevät valtakunnallisen lisäopetuksen opetussuunnitelman mukaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja:

1. Lautakunta päättää, että Padasjoella voi suorittaa perusopetuksen lisäopetuksen opintoja syyslukukaudesta 2019 lukien. Opetus järjestetään muun opetuksen mukana.

2. Lautakunta päättää hyväksyä lisäopetuksen opetussuunnitelman (liite)

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.