Sivistyslautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kirjastoauton jatko

PADDno-2019-34

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi
  • Taru Tanska, taru.tanska@padasjoki.fi

Perustelut

Kirjastoauton työntekijä irtisanoutui, minkä vuoksi kirjastoauto ei tällä hetkellä ole ajossa. Uuden kuljettajan rekrytointi ja kouluttaminen työhön on pitkä prosessi eikä siihen kannata ryhtyä jos kirjastoautopalvelu ei jatku vuoden 2019 jälkeen.

Kirjastoauton lainamäärä on vuosien aikana tippunut huomattavasti: Vuonna 2009 lainoja tehtiin 44 003 ja tänä vuonna niitä on tehty elokuun puoliväliin mennessä 5 116. Lainamäärien tippuminen on ollut erityisen suurta vuodesta 2015 lähtien, jolloin tiputus on ollut noin 10 000 lainaa vuodessa. Vuonna 2019 kirjastoautossa on ollut 214 asiakasta (edellisenä vuonna 245), joista suuri osa on koululaisia.  

Kirjastoauton lopettaminen huonontaisi kunnan palvelutarjontaa kirkonkylän ulkopuolella. Lisäksi se huonontaisi erityisesti kuljetusoppilaiden sekä autottomien asukkaiden mahdollisuutta käyttää kirjastopalveluita. Kirjastoauton toimintakulut ovat kuitenkin noin 60 000 euroa vuodessa eikä näköpiirissä ole asiakkaiden määrän tai lainojen lisääntymistä. Kirjastoauton pysäkkejä muutetiin alkuvuodesta 2019, jolloin käyttämättömiä pysäkkejä poistettiin ja asiakkailta kerättiin ehdotuksia ja toiveita pysäkeistä. Näistä toimenpiteistä huolimatta reitille mahtuu pysäkkejä, joita käytetään harvoin. Antamalla kirjastoautolle lisäaikaa aina vuoden kerrallaan, edistetään sen hidasta ja vääjäämätöntä näivettymistä. Osaava, asiakaspalvelutyössä loistava ja kirjallisuutta ymmärtävä työntekijä on välttämätön osa kirjastoautopalvelua. Sellaisen työntekijän löytäminen on erittäin vaikeaa ja lähes mahdotonta vuoden mittaiseen työsuhteeseen.

Kirjastoauton jättämää palveluvajetta voitaisiin korvata omatoimikirjastolla sekä Kirjakassi-palvelulla. Kirjasto tarjoaa Kirjakassi-palvelua heille, jotka eivät terveydellisistä tai muista syistä pääse käymään pääkirjastossa. Tällöin henkilökunta vie kirjakassin asiakkaan kotiin tai muuhun sovittuun paikkaan. Kirjastopalvelun saavutettavuutta parantaisi myös pääkirjaston varustaminen omatoimikirjastoksi. Omatoimikirjastossa asiakkaat pääsevät käyttämään kirjaston tiloja ja lainaamaan myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella: aamuisin, iltaisin ja pyhinä. Omatoimikirjaston perustaminen vaatii mm. lainausautomaatin, kameravalvonnan ja sähkölukot eli se vaatii investointeja. Arvioitu hinta on noin 20 000 euroa. 

Kirjastoauto ei ole ajanut enää 12.8. lukien.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää, että kirjastoautotoiminta lakkautetaan siten, että toiminta on tosiasiallisesti jo lakannut 12.8.2019 lukien..

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.