Sivistyslautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Esiopetuksen toimintasuunnitelma

PADDno-2019-38

Valmistelija

 • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2019-2020 

 

Perusopetusasetus (20.11.1998/852) 9 § Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta, sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 1 momentissa tarkoitetuista asioista.

 

Majavan päiväkoti 

Majavatie 25, 17500 Padasjoki 

varhaiskasvatusjohtaja puhelinnumero  044- 720 2087, päiväkoti 044-720 2015 

Henkilös 

varhaiskasvatuksen opettaja Minna Myllykangas,minna.myllykangas@padasjoki.fi 

varhaiskasvatuksen opettaja Jenni Rajamäki 80% työaika, jenni.rajamäki@padasjoki.fi 

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Katja Alho, katja.alho@padasjoki.fi 

erityisopettaja (2 tuntia/viikko) Johanna Rouvila, johanna.rouvila@edu.padasjoki.fi 

 

Oppilasmäärä 

15 lasta, joista 12 lasta osallistuu myös varhaiskasvatukseen. 

 

Käytössämme on Wilma-hallinto-ohjelma. Ohjelman avulla pidämme yhteyttä huoltajien ja koulun kanssa. 

 

Työajat ja lomat esiopetuksessa 

Päivittäinen esiopetusaika on klo 8.15 – 12.15 

Syyslukukausi alkaa maanantaina 12.8.2019 

Kodin- ja koulunpäivä lauantaina 28.9.2019 

Syysloma 21.10-27.10.2019 

Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019 

Joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020 

Kevätlukukausi alkaa tiistaina  7.1.2020 

Talviloma 24.2.2020 -1.3.2020 

Esiopetus päättyy 29.5.2020 

 

LUKUVUODEN TOIMINTA 2019 -2020 

 

Opetussuunnitelmat 

 • valtakunnallinen esiopetussuunnitelma 

 • Padasjoen kunnan esiopetussuunnitelma 

 

Tavoite 

Esiopetus on osa koko Padasjoen kunnan varhaiskasvatusta. Tavoitteena on liike, leikki ja luonto. Tällöin tavoitteena on toimintakauden aikana korostaa monipuolista liikuntaa. Liikunta on osana leikissä ja myös luonnossa liikkumisessa. Tavoitteena on myös laatia lasten kanssa ympäristöjä, joissa leikki on isossa roolissa. Suosimme pitkäkestoisia leikkejä ja pyrimme leikkimään paljon myös luonnossa. Luontoa kunnioitamme myös perehtymällä luonnonsuojeluun ja kierrätykseen. 

 

Erityiset kehittämiskohteet 

Toimintakauden erityistavoitteena on ryhmäytyminen, lapsen kiinnostuksen kohteiden huomioiminen sekä  lasten ja huoltajien osallistaminen monipuolisten työtapojen avulla. Työskentelemme pienryhmissä ja ainakin kerran viikossa on  ”Pois pihasta-päivä” ja myös musiikkitunteja on säännöllisesti. 

 

 Oppimiskokonaisuudet 

 • ilmaisun monet muodot 

 • kielen rikas maailma 

 • minä ja meidän yhteisömme 

 • tutkin ja toimin ympäristössämme 

 • kasvan ja kehityn 

 

Lukuvuoden vuosikello 

elokuu 

 • siirtokeskustelu 

 • esiopetus alkaa 

 • vanhempainilta, jossa mukana erityisopettaja 

syys lokakuu 

 • alkuarvioinnit (erityisopettaja, esiopettajat) 

 • esiopetussuunnitelmien laatiminen yhdessä huoltajien kanssa 

 • moniammatillinen oppilashuoltoneuvottelu 

 • tarvittaessa yksilöllisen oppilashuollon aloittaminen 

 • yhteistyö koulun kanssa, esimerkiksi osallistumme koulun ja kodin päivään  

 

tammikuu 

 • tarvittaessa lapsen esiopetussuunnitelman arviointikeskustelu 

 

helmikuu 

 • esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen 

(kutsu kunnan nettisivuilla ja paikallislehdessä)  

maaliskuu 

 • moniammatillinen oppilashuoltoneuvottelu 

 

huhtikuu 

 • eskarista ekalle- tapahtuma Kullasvuoren koululla 

 • iltapäivätoiminnan info huoltajille 

 

toukokuu 

 • arviointikeskustelu, jossa mukana lapsi, huoltajat sekä opettaja 

 • kouluun tutustuminen 

 • ensimmäisen luokan opettajan tapaaminen 

 • tulevien esikoululaisten tutustuminen esikouluun 

 • kevätjuhla ja todistusten jakaminen 

 • esiopetus päättyy 29.5.2020 

Retket 

Metsään ja lähiympäristöön  kirjasto, uimahalli, kirkko, lähiliikunta-alue ja muut paikalliset nähtävyydet. 

Yksi kokopäivänretki lukuvuoden aikana.  

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 

Kolmiportainen tuki :    yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki 

Oppilashuolto:             yhteisöllinen oppilashuolto ja yksikkökohtainen oppilashuolto 

Vastuu henkilöt:          varhaiskasvatusjohtaja ja erityisopettaja 

Aamu-ja iltapäivätoiminta 

Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus saada varhaiskasvatuspalveluja tarvittaessa aamu-ja iltapäivään. 

Työsuunnitelman arviointi 

Esiopetushenkilöstö arvioi työsuunnitelman toteutumista viikottain ja laatii 

toimintakertomuksen toteutuneesta lukuvuodesta 

 

Varhaiskasvatusjohtaja saapuu kokoukseen ja esittelee esiopetuksen työsuunnitelman

Ehdotus

Esittelijä

 • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen työsuunnitelman lukuvuodelle 2019-2020. Lautakunta velvoittaa esiopetusta tiedottamaan huoltajia työsuunnitelman sisällöstä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.