Sivistyslautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Asikkalan Seudun musiikkiopiston anomus

PADDno-2019-44

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

Asikkalan seudun musiikkiopistolta saapui seuraava anomus:


"Musiikin opiskelijoiden määrän kasvun johdosta (tällä hetkellä
noin 15 oppilasta) anomme kohteliaimmin, että Padasjoen kunnan ja
musiikkiopiston ostopalvelun siirtämistä valtakunnallisesti
käytännössä olevaan rahoitusmalliin, joka ei laske kunnan osuutta
suoraan henkilöä kohden, vaan oppilaiden oletetun keskimäärän
mukaan. Tällöin oppilaitos voisi ottaa oppilaita opiskelemaan
joustavammin, Anomuksemme perustuu keskiarvoisesti nykyisen
15 instrumenttiopiskelijan mukaan, jolloin ostopalvelun arvo kunnalle
olisi 15 x 550 euroa eli yhteensä 8.250 euroa
instrumenttiopetukseen."


"Käytössämme on kaksoishinnoittelu, joka tarkoittaa, että
kuntamaksun perusteella määräytyy oppilaalle jäävä
lukukausimaksu. Tätä lukukausimaksua laskimme (415 eurosta 353
euroon) vuoden 2018 alussa vastaamaan lähemmäs Päijät-Hämeen
muiden kuntien musiikkilaitosten lukukausimaksua."

"Vastatatakseen lisääntyneeseen oppilaspaikkatarpeeseen ja saadakseen
henkilöstön palkkatason lähemmäs valtakunnallista tasoa
(työehtosopimuksen mukaista) ilman radikaalia lukukausimaksujen
nostoa, Asikkalan musiikkiopiston johtokunta esittää, että Asikkalan
kunta nostaisi kuntakohtaista oppilasmaksua 550 euroon vuodessa
(aiempi 500 euroa)"


Edellisen kerran 10.10.2017 sivistyslautakunta käsitteli Asikkalan seudun musiikkiopiston anomusta avustuksen
korottamisesta. Musiikkiopiston avustus on vuosia aina vuoteen 2018 saakka ollut 300 euroa / opiskelija. Tuki on tarkoittanut sitä, että asiakasmaksut
ovat melko korkeita.

6.3.2018 Sivistyslautakunta päätti, kunnan oppilaspaikkamaksu on 500,- euroa ja oppilaspaikkoja on 13 (siv.ltk 30.1.2018 § 54) Avustus on yhteensä 6.500,- euroa.

Asikkalan kunta nosti vuodesta 2018 lukien musiikkiopiston tuen vastaavalle tasolle. Lammin kunta ei vastaavia korotuksia tehnyt.

Vertailuksi Lahden musiikkiopiston avustukset perustuvat kunnittaisiin kokonaisummiin, jotka opiston rehtorin mukaan
tarkoittavat noin tuhannen eron avustusta per opiskelija. Lautakunnan avustuksiin ei ole varattu muutosresursseja vuodelle
2019. Mahdolliset korotuksen voidaan neuvotella vuoden 2020 talousarvion yhteydessä ja muutosesitykset tulevat viimekädessä
valtuuston päätettäksi. Asikkalan seudun musiikkiopiston enomuksen lisäysesitys on yhteensä 1.750 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta keskustelee asiasta. Lautakunta päättää, että se palaa asiaan sen jälkeen, kun Asikkalan kunta on tehnyt oman päätöksensä asiassa.

Päätös

Sivistysjohtaja teki uuden päätösehdotuksen kokouksessa, jonka mukaan lautakunta ei päätä nostaa Asikkalan seudun musiikkiopiston avustuksen määrää. Uusi päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.