Sivistyslautakunta, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen

PADDno-2019-49

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistyspalveluissa on valmisteltu päivitys aamu- ja iltapäivä-toiminnan järjestämiseksi 1.10.2019 lukien. Muutokset koskevat aamupäivähoidon palveluaikoja sekä päätösvaltaa päättää kolmannen luokan oppilaan oikeudesta toimintaan.

 

                                           

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja:  Lautakunta päättää hyväksyä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämissuunnitelman ja maksut 1.10.2019 lukien

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että nuorisovaltuuston edustaja Ilari Lahtinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.