Sivistyslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Toteuma 1.-9.2019 Sivistystoimi

PADDno-2019-110

Valmistelija

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Perustelut

Lautakunta toteaa talousarvion toteutuman 9/12.

Toteuman perusteella voidaan todeta, että määrärahat vuodelle 2019 riittävät ja että talousarvion tavoitteet saavutetaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistysjohtaja: Lautakunta päättää merkitä toteuman tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).