Sivistyslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Susanna Korelin ja Miikka Ounila.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Lahtinen ja Susanna Korelin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).