Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta. 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kati Liikonen ja Jukka Kontra. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.