Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2019

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta. 

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kati Liikonen ja Jukka Kontra.