Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2019

§ 7 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdolliset asiat. 

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi esitykset ja aloitteet.