Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijapäätökset

PAD-2019-122

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Viranhaltijapäätökset

Hallintojohtaja       Maksuvalmiusluoton laina-ajan jatkaminen    § 4/2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimieisesti.