Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020

PADDno-2019-115

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Valtuuston on siten päätettävä prosentin suuruudesta kokouksessaan 11.11.2019. Samassa yhteydessä valtuuston on päätettävä myös tulevan vuoden kiinteistöveroprosenteista. Tuloveroprosentti ilmoitetaan verohallitukselle neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Tuloveroprosentti vuonna 2019 on 21 ja kunnallisveron tuloarvio 8.500.000 euroa. Verojen kertymä tulee tulorekisteriuudistuksesta sekä verokorttiuudistuksesta johtuen jäämään alle arvion. Vuonna 2020 on veroa nykyisellä veroprosentilla arvioitu kertyvän 8.300.000 euroa. 

Talousarvioseminaarissa 17.10.2019 valtuustolle esiteltiin keskushallinnon ja lautakuntien esityksiin perustuva talousarvion 2020 tuloslaskelma, joka on noin  73.000 euron verran ylijäämäinen. 

                     

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,00.

 

                                           

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.