Kunnanhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Lausunto Hyvinvointikuntayhtymälle koskien palveluverkkoselvitystä

PADDno-2019-113

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola on osoittanut kuntayhtymän jäsenkunnille seuraavan lausuntopyynnön: "Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on valmistunut sosiaali- ja terveydenhuollon asemaverkon maakunnallinen tarkastelu. Kuntayhtymän hallitus käsitteli esityksen uudistuvasta maakunnallisesta palveluverkosta kokouksessaan 30.9.2019 ja hyväksyi esityksen lähetettäväksi lausunnolle kuntiin. Kuntalausuntojen jälkeen hallitus päättää uuden palveluverkon toimeenpanosta. Esityksen sisältö selviää liitteenä olevasta hallituksen päätöksestä. Kuntayhtymän virkamiehet tulevat tarvitessa esittelemään esityksen sisältöä kuntaan kunnan haluamalla tavalla. Tältä osin yhteyshenkilö toimialajohtaja Juhani Sand, juhani.sand@phhyky.fi

Kunnan lausunto esityksestä pyydetään toimittamaan 4.11.2019 mennessä kirjaamo@phhyky.fi tai Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti."

Padasjoen terveysaseman vastaavan lääkärin Valtteri Ruutin kanssa on keskusteltu, todettu tilanteesta seuraavaa:

Padasjoella on 2943 asukasta ja kunnan väestörakenteessa ikääntyneet ovat yliedustettuina. Kelan tilastojen perusteella myös sairastavuus on Padasjoen alueella selvästi keskimääräistä suurempaa. Terveyspalveluiden tarve on suoraan verrannollinen henkilön iän mukana heikentyvään fyysiseen kuntoon ja kertyvien sairauksien määrään. Kuntalaisten ikääntymisen ja runsaan sairastavuuden takia Padasjoen terveyspalveluiden tarve on tulevaisuudessakin keskimääräistä suurempi.  Kunnassa ei ole tällä hetkellä tarjolla yksityisiä terveyspalveluita ja työterveyspalvelut ovat myöskin minimaaliset.

Tällä hetkellä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä on Päijät-Hämeen pohjoisella alueella 10 lääkärinvirkaa, joiden sijoitukset ovat 7 Asikkala ja 3 Padasjoki. Riittävällä paikallisella lääkäriresursoinnilla on mahdollista nopeuttaa akuuttien sairauksien hoidon aloitusta, estää kroonisten sairauksien vaikeita pahenemisvaiheita ja siten vähentää kotisairaalan ja osastohoidon tarvetta. Kotisairaala ei aina ole Padasjoella saatavilla resurssipulan ja pitkien etäisyyksien takia, joten hoidon viivästyminen johtaa täällä useammin kalliiseen osastohoitoon.

Keväällä jonot Padasjoella olivat kahden vakituisen lääkärin työskennellessä yli neljä viikkoa ja alkusyksyllä kesän kolmen lääkärin ansiosta vain päiviä. Nyt jonoutumista on taas havaittavissa.  Padasjoella on siis tarve suuremmalle kuin kahden lääkärin resurssille, jotta jonot pysyvät kohtuullisina. Padasjoella ei myöskään ole korvaavaa hoitoa, mikäli julkinen palvelu heikkenee ja näin ollen palvelu joudutaan hakemaan muualta, joka tulee kalliimmaksi. Tällä hetkellä samalla rahasummalla voidaan tehdä enemmän Padasjoella kuin keskitettynä muualle. Padasjoen terveyskeskuksen henkilökunta on ollut pitkäaikaisesti töissä työpisteessään. Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan tuntiessa potilaiden sairaushistorian, elämäntilanteen ja paikalliset palvelumahdollisuudet, on hoito mahdollista toteuttaa tehokkaasti.

Tyhjien tilojen samanarvoisuus on otettava huomioon, koska niiden kustannukset ovat turhia joka paikassa. Padasjoki ja Asikkala voivat jakaa resursseja toistensa kanssa, mutta niitä ei voi sijoittaa vain toiseen kuntaan.

Padasjoen terveyskeskuksen vakituiset kaksi lääkäriä ovat työskennelleet terveyskeskuksessa vuodesta 2012. Myös terveyskeskuksen entinen apulaisylilääkäri on ilmoittanut kiinnostuksensa palata vanhaan työpaikkaansa palatessaan ensi vuonna paikkakunnalle ulkomailta. Lääkärien rekrytoinninkaan ei siis pitäisi olla ongelma.

ESIMERKKI PADASJOELTA VIIKOLTA 42:

Kahden Padasjoen terveyskeskuslääkärin työlistalta poimittua neljän päivän ajalta ma 14.10.19 - to 17.10.19. Perjantai puuttuu lomapäivän vuoksi.

Vastaanottokäyntejä 82

Puhelinaikoja 30

Konsultaatioita 42

Lisäksi kaksi lääkärinkiertoa palvelutaloissa.

Lukumäärät kertovat kuitenkin vain henkilömäärän. Korvatulehduksen katsominen tai monisairaan vuositarkastus lausuntoineen ja lähetteineen ovat aivan eri tavalla kuormittavia asioita.

Laaditun selvityksen mukaan Padasjoen terveysaseman muuttaminen hoitajavetoiseksi perustason asemaksi tuo kustannusnäkökulmasta suoria säästöjä ainoastaan toimitiloista, muilta osin kustannusvaikutusten realisointi edellyttää kysynnän laskua tarjonnan heikkenemisen myötä ja / tai toiminnan tehostamista keskuksissa, joihin kysyntä siirtyy.  Tyhjät tilat jäisivät käytännössä kunnan ylläpidettäviksi, joten minkäänlaista säästöä tällä merkittävällä palvelujen heikennyksellä ei Padasjoen kunnalle koituisi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Päijät-hämeen kuntayhtymälle seuraavan lausunnon: Padasjoella on 2943 asukasta ja kunnan väestörakenteessa ikääntyneet ovat yliedustettuina. Kelan tilastojen perusteella myös sairastavuus on Padasjoen alueella selvästi keskimääräistä suurempaa. Terveyspalveluiden tarve on suoraan verrannollinen henkilön iän mukana heikentyvään fyysiseen kuntoon ja kertyvien sairauksien määrään. Kuntalaisten ikääntymisen ja runsaan sairastavuuden takia Padasjoen terveyspalveluiden tarve on tulevaisuudessakin keskimääräistä suurempi.  Kunnassa ei ole tällä hetkellä tarjolla yksityisiä terveyspalveluita ja työterveyspalvelut ovat myöskin minimaaliset.  Pääosin autottomien ikäihmisten taksikyydit Asikkalan / Lahden terveyspalvelujen äärelle ovat kalliita paitsi heille itselleen, myös yhteiskunnalle. Joukkoliikenne Padasjoelta Asikkalaan / Lahteen on varsin vähäistä eikä näköpiirissä ole sen paranemista. Päijät-Hämeen joukkoliikenne ei toimi Padasjoella, jossa se on pääosin koulukyytien varassa. Kesäaikaan joukkoliikenne on olematonta.     

On myös syytä huomioida, että Padasjoen kunnan väestömäärä kolminkertaistuu kesäisin vapaa-ajanasukkaista johtuen. Myös he tarvitsevat terveyspalveluja. Koska kunnassa ei ole tällä hetkellä tarjolla yksityisiä terveyspalveluja, myös he kuormittavat terveysasemaa.  

Laaditun selvityksen mukaan Padasjoen terveysaseman muuttaminen hoitajavetoiseksi perustason asemaksi tuo kustannusnäkökulmasta suoria säästöjä ainoastaan toimitiloista, muilta osin kustannusvaikutusten realisointi edellyttää kysynnän laskua tarjonnan heikkenemisen myötä ja / tai toiminnan tehostamista keskuksissa, joihin kysyntä siirtyy.  Tyhjät tilat jäisivät käytännössä kunnan ylläpidettäviksi,  joten minkäänlaista säästöä tällä merkittävällä palvelujen heikennyksellä ei Padasjoen kunnalle koituisi. 

Aiemmin puheena ollut Padasjoki -koordinaattori olisi Hyvinvointikuntayhtymässä erittäin tarpeellinen. 

Padasjoen kunta vastustaa jyrkästi Padasjoen terveysaseman muuttamista hoitajavetoiseksi perustason asemaksi, koska se heikentäisi merkittävästi paikkakunnan terveyspalvelujen tarjontaa tilanteessa, jossa palvelujen tarve on kasvusuunnassa. Myöskään kustannussäästöjä ei muutoksella voida kunnan osoittaa saavan.   

Mikäli hyvinvointikuntayhtymä ei pysty takaamaan Padasjoelle nykytason lääkäripalveluja, on Padasjoen kunnan käännyttävä yksityisten palveluntarjoajien puoleen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Käsitellyt asiat