Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Talousarvion toteutuminen 30.09.2019

PADDno-2019-104

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. – 30.9.2019 on jaettu oheismateriaalina. Toimintatuottoja kirjattiin 2,6 milj. euroa, joka on 77,6 % talousarvion 2019 mukaisista tuotoista. Toimintatuotot sisältävät Mylly-Mäkelän tonttien myynnistä saadut myyntivoitot, noin 350.000 euroa. Toimintakuluja puolestaan kirjattiin vastaavana aikana 16,9 milj. euroa, 74,1 % koko vuoden arvioiduista menoista.

Verotuloja (kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero) on arvioitu vuonna 2019 kertyvän yhteensä noin 11,3 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloarviosta 69,1 %. Koko vuoden kunnallisveron kertymä jää useita satoja tuhansia euroja pienemmäksi kuin talousarviossa on ennakoitu. Ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulorekisteri-ilmoittamisen vaikeudet vaikuttavat koko maassa verovuodelta 2019 suoritettavan veron kertymisen aikatauluun. Erityisesti siirtyminen pelkkään vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin poistuminen ovat kerryttäneet ennakonpidätyksiä lisäprosentin sijasta perusprosentilla, toisin kuin aiempina vuosina. Verohallinto olettaa alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 aikana, viimeistään verovuoden 2019 verotuksen toimittamisen jälkeen maksettavien palautusten ja jäännösverojen yhteydessä. Syyskuun tilitys oli kuitenkin vuoden pienin, vain noin 40 % normaalikuukauden kertymästä.  Tilanteesta johtuen valtion budjettiriihessä on päätetty siirtää osa vuoden 2020 valtionosuuksista kuluvalle vuodelle. Padasjoen osalta summa on noin 130.000 euroa. 

Valtionosuuksista, joita talousarvioon on merkitty noin 9,5 milj. euroa, oli kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 74,7 %.

Korkokuluja lainoista oli kesäkuun loppuun mennessä maksettu 59,6 % koko vuoden arvioiduista, 100.000 euron suuruisista kuluista. Korkotaso on pysynyt edelleen hyvin alhaisena.

Investointeihin oli 30.9. mennessä käytetty yhteensä noin 1,2 milj. euroa (alv 0 %), josta Visapuiston päärakennuksen saneeraukseen 0,6 milj. euroa (alv 0 %).  Muihin kohteisiin käytetyt summat on lueteltu liitteessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteuman 30.9.2019. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.