Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kunnanhallitus päättää pöytäkirjan tarkastustavasta.

Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Rantanen ja Pasi Ahola. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.